ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΑΦΜ: 800379911
ΔΟΥ : ΙΕ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΔΟΣ : ΦΙΛΟΔΑΜΕΙΑΣ 3-5
ΠΟΛΗ : ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. : 104 42
ΧΩΡΑ : ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΤΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.pharmahouse.gr
E-MAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 2013